Menu:

Monika Šafaříková - 724 121 564, safarikova.monca@seznam.cz
starostka

Lenka Divíšková - 721 062 381, stepkovaLenka@seznam.cz
místostarostka

Michaela Podolská - 604 642 330, michaelapodolska@seznam.cz
jednatelka

Radka Suchomelová - 605 724 728, raduza.su@seznam.cz
náčelnice

Kateřina Kubíčková - 721 662 038, 1kaca@seznam.cz
hospodářka

Yvona Pastvová
vzdělavatelka

Veronika Klašková
člen

ING. Miluše Vohnoutková, Vlasta Lacinová
kontrolní komise