Menu:

O  Floriteamu

Velkou událostí se stalo otevření nové tělocvičny 6. 9. 2008 a to nejen pro TJ Sokol, ale pro celý městys Doudleby nad Orlicí. Na slavnostním zahájení  vystoupilo i 8 žen ve skladbě s barevnými gumami a s country čtverylkou. Další společné vystoupení pak připravily na Sokolský ples v únoru 2009. Pak již následovala pozvání na další akce i mimo vlastní TJ. Proto se začal vymýšlet název této skupiny. A protože vedoucí a choreografkou byla Jana Florianová, tak vznikl název Floriteam.

Do roku 2015 nacvičil Floriteam 17 různých skladeb, které předvedl na nejrůznějších akcích.  Bylo to předtančení na plesech, vystoupení na tělocvičných akademiích, v Klubech důchodců, při soukromých oslavách. V roce 2014 se zúčastnil oslav dožínek v Polsku a pravidelně vystupuje na akci Vítání léta v Doudlebách n.O.

Nacvičené skladby:

2008         country čtverylka, cvičení s barevnými gumami

2009          Šenkýřka, Já už jdu, Slavíci z Madridu

2010         Koukej

2011          Námořníci, Pekařky

2012          Kabaret, Hey boy, Hej pane šenku, Alive drums

2013          Amor magor, Jetelíček,

2014          Babeta

2015          Večerníček, Zorba, Čas

Kontakt: Jana Florianová, tel. 723019752

email: Florianova.J@seznam.cz